GLC-196R

PLC CPU Module

GLC-196T

PLC CPU Module

GLC-296R

PLC CPU Module

GLC-296T

PLC CPU Module

GLC-396R

PLC CPU Module

GLC-396T

PLC CPU Module

GLC-496R

PLC CPU Module

GLC-496T

PLC CPU Module

GXM-80IA

Digital Input Extention Module

GXM-16IA

Digital Input Extention Module

GXM-08TA

Digital Output Extention Module

GXM-16TA

Digital Output Extention Module

GXM-44RA

Digital Input / Output Extention Module

GXM-88RA

Digital Input / Output Extention Module

GXM-88TA

Digital Input / Output Extention Module

GXM-40AN

Analog Input Extention Module

GXM-02AN

Analog Output Extention Module

GXM-42AN

Analog Input/Output Extention Module

GXM-10L

Loadcell Extention Module

GXM-20L

Loadcell Extention Module

GXM-20U

Temperature Extention Module

GXM-40U

Temperature Extention Module